Monday, July 26, 2010

termenung sket.

‎"Bukankah Dia(Allah) yang menjadikan bumi sebagai tempat berdiam,yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya,yang menjadikan gunung-gunung untuk mengukuhkannya dan yang menjadi pemisah antara dua laut(muara,estuary).Apakah di samping Allah ada tuhan(yang lain?)Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui". Qs AN-Naml,ayat 61.

"Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik". QS Luqman: 10).

Dia menciptakan langit dan bumi dengan yang benar; dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. ingatlah dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun". QS: Azzumar:

"Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar?” Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? “QS: Al Qashash (28: 71-72

No comments: